Theorielessen

Vooraleer je aan het praktische gedeelte van een opleiding begint volg je meestal de theoretische opleiding. Het is immers een noodzaak om de verkeersregels te kennen vooraleer je deze kan toepassen in de praktijk. Het examen theorie kan afgelegd worden vanaf 17 jaar.

Je kan het theoretische examen op twee manieren voorbereiden:
  • Door zelfstudie (het boek met de wegcode is bij ons verkrijgbaar)
  • Door in een erkende rijschool een theoriecursus te volgen
  • 2x niet geslaagd op theoretisch examen -> 12u verplicht theoriecursus volgen
De theoriecursus gaat door op vooraf vastgelegde data die u onderaan deze pagina kunt vinden. Je kunt deze cursus volgen in ons filiaal te Bree gelegen op de Zijstraat 8 (Tegenover Opel Garage Leyssen).

Vanaf 01.06.2017

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B

Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:

- alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het   overschrijden van een witte doorlopende streep);

- alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);

- alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

                                  
Oefenwebsite

  • Als je de theorie cat. B geleerd hebt, kan je op de volgende site je kennis testen aan de hand van oefenvragen:

http://www.gratisrijbewijsonline.be/