Categorie CE

Bij deze categorie spreekt men van een vrachtwagen van de categorie C of C1 maar waaraan een aanhangwagen gekoppeld wordt waarvan het MTM meer is dan 750 kg.

Voor deze categorie dien je alleen een praktisch examen af te leggen, maar je moet tevens in het bezit zijn van het rijbewijs categorie C. Hoe je het rijbewijs kan behalen vind je in de vorige rubriek.

Het praktische examen bestaat ook hier uit twee delen:
 • de manoeuvres
 • een rit in het verkeer
Ook hier wordt er belang gehecht aan de werking van de tachograaf en vooral het ontkoppelen en aankoppelen van de aanhangwagen. Onze rijschool beschikt ook hier over de aangepaste voertuigen en zorgt voor de administratieve verplichtingen.

Hoe het rijbewijs halen?

Door zelfstudie:
 • een voorlopig rijbewijs afhalen op uw gemeentedienst
 • dit document is 12 maanden geldig
 • je moet minstens 1 maand stage lopen

Via de rijschool:
 • geen voorlopig rijbewijs nodig dus ook geen stage
 • het volgen van minstens 8 uur rijlessen gevolgd door een praktisch examen

Let op!
 • je moet in het bezit zijn van het rijbewijs categorie C of C1
 • je moet in het bezit zijn van een geldige medische schifting
 • er is geen theoretisch examen nodig
 • het rijbewijs CE of C1 + E is wel geldig voor categorie BE

Bij de vrije begeleiding zijn er beperkingen opgelegd:
 • de begeleider moet minstens 24 jaar zijn en in het bezit zijn van rijbewijs CE of C1 + E en dit gedurende 6 jaar
 • je mag niet rijden in de weekends tussen 22 uur en 6 uur tenzij je 24 jaar bent
 • maximum 1 bijkomende passagier mogelijk
 • de ‘L’ moet op de achterzijde van het voertuig bevestigd worden

Tarieven:

Inschrijving € 25,-
Per uur  100,-
8u praktijklessen + ex.begeleiding + IR € 1025,-
12u praktijklessen + ex.begeleiding + IR  1425,-
Praktijkexamen cat. CE € 54,-

PS:

Voor bedrijven kan er voor de opleiding een KMO portefeuille aangevraagd worden. De prijzen van de examens op het examencentrum vallen buiten de KMO portefeuille!