Categorie C

Ook de vrachtbestuurder verdient een goede opleiding. Ook hier bieden we een opleiding door kwaliteitsvolle en op ervaring gerichte instructeurs. Wens je met een vrachtwagen te rijden waarvan het MTM meer is dan 3500 kg, dan dien je in het bezit te zijn van een rijbewijs categorie C. In deze categorie heeft men een opsplitsing gemaakt in een subcategorie nl. categorie C1. Bij C1 ligt het MTM boven de 3500 kg. maar mag ten hoogste 7500 kg. bedragen.

Om het rijbewijs te behalen moet je slagen in een nieuw theoretisch en praktisch examen. Het theoretische gedeelte berust op de kennis van categorie B doch uitgebreid met vragen over:
 • EHBO
 • onderhoud voertuig
 • defensief rijden
 • basisbegrippen van automechanica
 • reglementen op rij- en rusttijden
Het praktische gedeelte bestaat hier nog steeds uit twee delen:
 • de manoeuvres op een privaat terrein
 • een rit in het verkeer
 • bij de proef op de weg dient men ook de werking van de tachograaf te kennen
Let op! Je moet vóór het afleggen van het examen:
 • in het bezit zijn van een geldige medische schifting. De geldigheidsduur wordt vermeld op het rijbewijs. Is deze tijd verstreken dan vervalt ook het rijbewijs.
 • Bestuurders van vrachtwagens moeten om de 5 jaar een medische controle laten uitvoeren.
Hoe het rijbewijs behalen?

Je moet in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B (het rijbewijs categorie D is niet geldig voor categorie C en C1).

Kies je voor zelfstudie?
 • eerst een theoretisch examen afleggen en een voorlopig rijbewijs halen bij de gemeentendiensten
 • minstens 1 maand stage lopen
 • het voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig
Kies je voor de rijschool?
 • kan je eerst een theoretische cursus volgen van 9 uur om vervolgens een theoretisch examen af te leggen
 • voor het praktische gedeelte volg je minstens 8 uur rijlessen om nadien een praktisch examen af te leggen zonder een stage te lopen
Bij de vrije opleiding (zelfstudie) zijn er wel beperkingen opgelegd:
 • max. 1 begeleider per jaar, behalve voor bedrijven en eigen kinderen
 • de begeleider moet minstens 24 jaar en niet vervallen verklaard of geweest zijn
 • de begeleider moet minstens 6 jaar het rijbewijs categorie C bezitten
 • je mag niet rijden in de weekends tussen 22 uur en 6 uur
 • buiten de begeleider is er 1 passagier mogelijk
 • de ‘L’ moet op de achterzijde van het voertuig bevestigd worden
 • na 2 mislukte pogingen van het praktische examen met de vrije opleiding ben je verplicht om 4 uur praktijkles te volgen in een erkende rijschool om vervolgens terug op examen te gaan met een rijschoolvoertuig

Tarieven:

Inschrijving   25,- 
Per uur       84,-
8u prakijklessen + ex.begeleiding + inschrijving € 865,- 
9u prakijklessen + ex.begeleiding + inschrijving € 949,-

Theoriecursus cat. C wegcode, 6u  85,-
Theorieboek cat. C wegcode   25,-

Theorie examen cat. C klassiek € 18,-
Praktijkexamen cat. C klassiek € 54,-

PS:

Voor bedrijven kan er voor de opleiding een KMO portefeuille aangevraagd worden. De prijzen van de examens op het examencentrum vallen buiten de KMO portefeuille!