Categorie B

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

De kandidaat zal 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. Door loting zal hij/zij 2 van de 6 manoeuvres moeten uitvoeren -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> actualiteit

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen. -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> Vlaamse Leeuw

GOCA-Risk Perception Test

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vóór de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld. -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> actualiteitJe kan een keuze maken tussen 2 soorten voorlopige rijbewijzen:

Opleiding zonder begeleider (Model 18M)
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • min. 20uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool
 • bekwaam bevonden worden om alleen te rijden
 • je mag max. 2 passagiers meenemen die aan de voorwaarden voldoen: 8 jaar het rijbewijs cat. B hebben, de laatste 3 jaar geen rijverbod gehad hebben, in het bezit zijn van een Europees rijbewijs
 • pas na 9 maanden stage mag je op praktijkexamen gaan
 • niet rijden in het weekeinde tussen 22 uur en 6 uur en dit vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen en tijdens de nachten vóór en van feestdagen
Opleiding met een begeleider (Model 36M)
 • een aanrader basisopleiding van 10 uur in de rijschool
 • je kan steeds bijkomende lessen volgen zodat je steeds een pakket op maat kan samenstellen
 • max. 2 begeleiders op het voorlopig rijbewijs die aan de voorwaarden voldoen: 8 jaar het rijbewijs cat. B hebben, de laatste 3 jaar geen rijverbod gehad hebben, in het bezit zijn van een Europees rijbewijs
 • de begeleiders dienen eerst een verplicht vormingsmoment te volgen vooraleer je naar het gemeentehuis kan gaan
 • pas na 9 maanden stage en 18 jaar zijn mag je op praktijkexamen gaan
 • niet rijden in het weekeinde tussen 22 uur en 6 uur en dit vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen en tijdens de nachten vóór en van de feestdagen
Wisselen tussen model 36M en 18M of vica versa is eenmalig mogelijk!

PS: je hebt 2 kansen om te slagen op een praktijkexamen. Ben je niet geslaagd dan moet je 6 uur verplicht praktijklessen volgen in een erkende rijschool.


Tarieven:
Inschrijving  25,- 
Per uur  € 56,50 
6u praktijklessen +  inschrijving   364,- 
10u praktijklessen + inschrijving  € 590,-
20u praktijklessen + inschrijving € 1155,-

2u praktijklessen + ex.begeleiding   223,- 
6u praktijklessen + ex.begeleiding   449,- 
Praktijkexamen cat. B -> examencentrum € 40,- 


Wens je meer te weten over deze mogelijkheden, neem dan contact op met één van onze zetels waar we altijd instaan voor vrijblijvende informatie. Welke keuze je ook maakt, denk eraan dat een kwaliteitsvolle basisopleiding een investering is voor het leven.