Categorie B

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

De kandidaat zal 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. Door loting zal hij/zij 2 van de 6 manoeuvres moeten uitvoeren -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> actualiteit

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen. -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> Vlaamse Leeuw

GOCA-Risk Perception Test

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vóór de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld. -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> actualiteit

Vanaf 01/10/2017 zijn er nieuwe wijzigingen die alleen van toepassing voor kandidaten die vanaf deze datum een voorlopig rijbewijs willen gaan halen. -> zie op www.goca.be -> rijbewijs -> Vlaamse Leeuw

Je kan een keuze maken tussen 2 soorten voorlopige rijbewijzen:

Opleiding zonder begeleider
 • min. 20uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool
 • bekwaam bevonden worden om alleen te rijden
 • je mag max. 2 passagiers meenemen die aan de voorwaarden voldoen: 8 jaar het rijbewijs cat. B hebben, de laatste 3 jaar geen rijverbod gehad hebben, in het bezit zijn van een Europees rijbewijs
 • pas na 9 maanden stage mag je op praktijkexamen gaan
 • niet rijden in het weekeinde tussen 22 uur en 6 uur en dit vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen en tijdens de nachten vóór en van feestdagen
Opleiding met een begeleider
 • het voorlopig rijbewijs van 36 maanden
 • een aanrader basisopleiding van 10 uur in de rijschool
 • je kan steeds bijkomende lessen volgen zodat je steeds een pakket op maat kan samenstellen
 • max. 2 begeleiders op het voorlopig rijbewijs die aan de voorwaarden voldoen: 8 jaar het rijbewijs cat. B hebben, de laatste 3 jaar geen rijverbod gehad hebben, in het bezit zijn van een Europees rijbewijs
 • pas na 9 maanden stage en 18 jaar zijn mag je op praktijkexamen gaan
 • niet rijden in het weekeinde tussen 22 uur en 6 uur en dit vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen en tijdens de nachten vóór en van de feestdagen
 • ga je na 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs halen van 36 maanden dienen de begeleiders eerst een verplicht vormingsmoment te volgen vooraleer je naar het gemeentehuis kan gaan
PS: je hebt 2 kansen om te slagen op een praktijkexamen. Ben je niet geslaagd dan moet je 6 uur verplicht praktijklessen volgen in een erkende rijschool.

Wanneer je een voorlopig rijbewijs hebt gehaald na 03/02/2014 dient de theoriedatum nog geldig te zijn als je op praktijkexamen gaat.

Tarieven:
Inschrijving                                                           25 €
Per uur                                                                  55 €
6u praktijklessen +  inschrijving                            355 €
8u praktijklessen + inschrijving                             465 €
10u praktijklessen + inschrijving                            575 €
20u praktijklessen + inschrijving                          1125 €
6u praktijklessen + ex.begel. + inschrijving           465 €
Praktijkexamen cat. B -> examencentrum                39 €

Indien je geen auto, geen begeleider, ’t lukt niet goed met de begeleider en niet de mogelijkheid hebt om te oefenen kunnen we je ook rechtstreeks naar het praktijkexamen loodsen zodat je een stageperiode kan overbruggen. Maar oefenen en ervaring opdoen is een must.

Wens je meer te weten over deze mogelijkheden, neem dan contact op met één van onze zetels waar we altijd instaan voor vrijblijvende informatie. Welke keuze je ook maakt, denk eraan dat een kwaliteitsvolle basisopleiding een investering is voor het leven.