Vervallen rijbewijs

Vanaf 1 februari verandert de regelgeving rond de voorlopige rijbewijzen. Het zal vanaf dat moment mogelijk zijn om opnieuw een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde “wachttijd” van 3 jaar. Dit betekent dat kandidaten wier voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is, geen 3 jaar meer moeten wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen. 

Eénmalige verlenging mogelijk  

Vanaf februari kan wie dat wil éénmalig een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig, op voorwaarde dat de aanvrager 6 uur rijschool gevolgd heeft en minder dan 3 jaar geleden geslaagd is voor het theoretische rijexamen.  

Meer info 

Meer info over de nieuwe regels rond het voorlopig rijbewijs vind je op https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/nieuw_voorlopig_rijbewijs_categorie_b_m12

Tarieven
Theorie examen € 15,-
Inschrijving + 6u praktijklessen € 364,-
Examenbegeleiding € 110,-
Examen cat. B € 40,-