Vormingsmoment

Het vormingsmoment.

Vanaf 01/10/2017 moeten de kandidaat-begeleiders zich op voorhand inschrijven om een vormingsmoment van 3 uur te volgen.
Het vormingsmoment kost 20 € per kandidaat-begeleider. Nadat een deelnemer zich heeft ingeschreven voor het vormingsmoment wordt er aan de deelnemer gevraagd ter voorbereiding van het vormingsmoment de "Rijbewijzer quiz" in te vullen op www.rijbewijzer.be.P.S. Aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk gevraagd om minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Deelnemers die te laat zijn (meer dan 10 minuten) zullen geen begeleidersattest ontvangen. Deelnemers die vroegtijdig vertrekken uit het vormingsmoment ontvangen ook geen attest. Ze moeten zich vervolgens inschrijven voor een nieuw vormingsmoment en moet opnieuw 20 € betalen.

DATA:
Vrijdag 22/06/2018 -> 19u tot 22u
Donderdag 19/07/2018 van 19u tot 22u
Donderdag 09/08/2018 van 19u tot 22u

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk!