Categorie C+VAK(95)

Sinds 10/09/2009 zijn er 2 mogelijkheden om een rijbewijs cat. C te behalen. Cat. C klassiek en cat. C met vakbekwaamheid.
De theorie - en praktijkopleiding zijn uitgebreid.

Vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:
- van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden
- van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Een aantal vrijstellingen zijn:
- voertuigen van max. 45 km/uur
- voertuigen van openbare diensten, brandweer, legervoertuigen, ambulancediensten
- testvoertuigen, herstellingen en onderhoud

Let op! Je moet vóór het afleggen van het examen:
  • in het bezit zijn van een geldig medische schifting. 
  • Bestuurders van vrachtwagens moeten om de 5 jaar een medische controle laten uitvoeren.

Theorie-examen:
* 100 meerkeuzevragen met PC: 50 vr. wegcode + 50 vr. vakbekw. max. 100 min.
* 8 casestudy's met PC: max. 80 min.
* mondeling examen: 20' schriftelijk voorbereiding: max. 60 min.

Praktijkexamen:
* manoeuvres + basiskwalificatie: 80 min. -> privaat terrein
* openbare weg: max: 100 min.

Praktijkopleiding:
* 12u praktijklessen los van de dag van het examen
* 2u praktijklessen + examenbegeleiding manoeuvres + basiskwalificatie
* 2u praktijklessen + examenbegeleiding openbare weg
* totaal: 16u praktijklessen + 2x examenbegeleidingen
* De kandidaat dient geslaagd te zijn op zijn examen manoeuvres vooraleer hij het examen openbare weg kan aanvangen.

Tarieven examencentrum:
Theorie-examen 100 meerkeuzevragen  62,-
Theorie-examen 8 casestudy's   52,-
Theorie-examen mondeling examen  108,-

Praktijkexamen manoeuvres 43,-
Praktijkexamen basiskwalificatie € 64,-
Praktijkexamen manoeuvres + basiskwalificatie  86,-
Praktijkexamen openbare weg  151,-

Tarieven:
Theoriecursus   255,-
Theorieboek cat. C wegcode  25,-
Theorieboek cat. C vakbekwaamheid  30,- 

Inschrijving € 25,-
Per uur  84,-

16u praktijklessen + 2x examenbegeleidingen + IR € 1829,-

Theorie + boeken + 16u praktijk + 2x examenbegel. + IR  2139,-

PS:

Voor bedrijven kan er voor de opleiding een KMO portefeuille aangevraagd worden. De prijzen van de examens op het examencentrum vallen buiten de KMO portefeuille!