Cat.C vakbekw.heid

Sinds 10/09/2009 zijn er 2 mogelijkheden om een rijbewijs cat. C te behalen. Cat. C klassiek en cat. C met vakbekwaamheid.
De theorie - en praktijkopleiding zijn uitgebreid.

Vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:
- van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden
- van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Een aantal vrijstellingen zijn:
- voertuigen van max. 45 km/uur
- voertuigen van openbare diensten, brandweer, legervoertuigen, ambulancediensten
- testvoertuigen, herstellingen en onderhoud

Let op! Je moet vóór het afleggen van het examen:
  • in het bezit zijn van een geldig medische schifting. 
  • Bestuurders van vrachtwagens moeten om de 5 jaar een medische controle laten uitvoeren.

Theorie-examen:
* 100 meerkeuzevragen met PC: 50 vr. wegcode + 50 vr. vakbekw. max. 100 min.
* 8 casestudy's met PC: max. 80 min.
* mondeling examen: 20' schriftelijk voorbereiding: max. 60 min.

Praktijkexamen:
* manoeuvres + basiskwalificatie: 80 min. -> privaat terrein
* openbare weg: max: 100 min.

Praktijkopleiding:
* 12u praktijklessen los van de dag van het examen
* 2u praktijklessen + examenbegeleiding manoeuvres + basiskwalificatie
* 2u praktijklessen + examenbegeleiding openbare weg
* totaal: 16u praktijklessen + 2x examenbegeleidingen
* De kandidaat dient geslaagd te zijn op zijn examen manoeuvres vooraleer hij het examen openbare weg kan aanvangen.

Tarieven examencentrum:
* 100 meerkeuzevragen                                                            60 €
* 8 casestudy's                                                                         51 €
* mondeling examen                                                               106 €
* manoeuvres                                                                           42 €
* basiskwalificatie                                                                     63 €
* manoeuvres + basiskwalificatie                                               84 €
* openbare weg                                                                      147 €

Tarieven:
* Inschrijving                                                                           25 €
* per uur                                                                                 84 €
* theoriecursus 6 avonden = 18u                                             255 €
* theorieboek cat. C wegcode                                                    25 €
* theorieboek cat. C vakbekwaamheid                                        30 €
* 16u praktijklessen + 2x examenbegeleidingen + IR               1829 €

PS:

Voor bedrijven kan er voor de opleiding een KMO portefeuille aangevraagd worden.